تبلیغات
جزیره خضراء
جزیره خضراء
یا لثارات الحسین (سلام الله علیه) 
قالب وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم

 

شناخت ظاهری امام مهدی(عجل الله فرجه) كه یكی از ابعاد شناخت امام و حجت هر زمان است، از جهاتی قابل توجه است. یكی از نظر تكلیف، به حكم حدیث معروف پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) آنجا كه می‌فرماید: «كسی كه بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.» همچنین روش مؤثری برای محسوس كردن وجود نازنین امام و ایجاد تعلق خاطر برای منتظرین فرجش است. چنانكه امام حسن(سلام الله علیه) به هند بن ابی‌هاله می‌فرماید:
«دوست دارم اندكی رسول خدا(صلی الله علیه و آله) را توصیف كنی تا تعلق خاطری نسبت به ایشان در من پیدا شود»1
و بالاخره اینكه بررسی سیمای ظاهری ایشان بدلیل اینكه امام قبل از ایشان در قید حیات نیستند كه ایشان را معرفی نمایند اهمیت ویژه‌ای می‌یابد تا بدین وسیله راه بر مدعیان دروغین امامت و مهدویت بسته شود. و شاید سرّ اینكه این همه در روایات معصومین(سلام الله علیهم) به این مسأله پرداخته شده، همین باشد.
نكته قابل توجه در مورد این نشانه‌ها، این است كه با وجود اینكه روایات از فریقین و از چند امام نقل شده ولی هیچگونه تضاد و تنافی میان روایات نیست و همه فرد واحدی را معرفی می‌كنند.2
در مورد سیمای امام مهدی(عجل الله فرجه) روایات فراوانی وارد شده كه به تفصیل جزئیات جمال دل‌آرای ایشان را به تصویر كشیده‌اند. البته یك معیار كلی نیز معرفی كرده‌اند و آن شباهت بسیار زیاد به پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) است. چنانكه خود نبی‌اكرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «او از نظر آفرینش و اخلاق شبیه‌ترین مردم به من است.»3
حال كه دانستی آن حضرت شبیه‌ترین مردم به رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) است، توصیف پیامبر(صلی الله علیه و آله) را از زبان امام باقر(سلام الله علیه) می‌شنویم: «پیامبر خدا رخسارش سپید آمیخته با سرخی و چشمانش سیاه و ابروانش به هم پیوسته و دستهایش درشت و سطبر بود. بدانسان كه طلا بر انگشتانش ریخته باشد. استخوان دو شانه‌اش بزرگ بود چون به كسی روی می‌كرد به خاطر مهربانی شدیدی كه داشت با همه بدن به جانب او توجه می‌نمود. یك رشته مو از گودی گلو تا نافش، انگار كه میانه صفحه نقره خالص است و گردن و شانه‌هایشان بسان ابریق سیمین بود، بینی كشیده‌ای داشت كه هنگام آشامیدن آب نزدیك بود به آب برسد. هنگام راه رفتن محكم قدم بر می‌داشت كه گویا به سرازیری فرود می‌آید. باری نه قبل و نه بعد از پیامبر خدا كسی تا كنون مثل او دیده نشده.»4
از این حدیث، به خوبی می‌توانیم حضرت ولی‌عصر(عجل الله فرجه) را تجسم نماییم. اما روایات فراوان دیگری هم از معصومین(سلام الله علیهم) نقل شده كه برای رعایت اختصار از هر ویژگی تنها یك یا دو حدیث نقل می‌كنیم:

1. سن مبارك ایشان:

امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «نشانه‌اش این است كه در سن پیری است ولی چهره‌اش جوان است به گونه‌ای كه بیننده می‌پندارد چهل ساله و یا كمتر از آن است و نشانه دیگرش آن است كه به گذشت شب و روز پیر نشود تا آنكه اجلش فرا رسد.»5

2. قامت:

«قامتش معتدل بود نه بلند و نه كوتاه...»6
همچنین امام رضا(سلام الله علیه) خطاب به اباصلت كه از صاحب‌الامر پرسیده بود، فرمودند: «... وی نیرومند باشد به غایتی كه اگر دستش را به بزرگترین درخت روی زمین دراز كند، آن را از جای بركند...»7

3. رنگ:

امام باقر(سلام الله علیه): «در آخرالزمان مردی از فرزندانم ظهور می‌كند كه رنگش سفید متمایل به سرخی است...»8
همچنین در مورد ایشان گفته شده: «اندكی گندمگون و رنگش طلایی است.»9

4. موی سر:

از امام باقر(سلام الله علیه) روایت شده است كه: «خوش مو، كه موهایش بر دو شانه او ریخته...»10 همچنین در غیبت شیخ طوسی آمده است: «موی سر ایشان اندكی چین و شكن دارد...»11

5. صورت:

«گونه‌هایی نرم با خالی در گونه راست كه مانند دانه مشك بر روی عنبر است.»12 همچنین در جریان تشرف علی‌بن مهزیار ایشان حضرت را اینگونه توصیف می‌كنند: «جوانی نورس و نورانی و سپید پیشانی بود با ابروانی گشاده و گونه و بینی كشیده و قامتی بلند و نیكو چون شاخه سرو و گویا پیشانیش ستاره‌ای درخشان و بر گونه راستش خالی بود كه مانند مشك و عنبر بر صفحه‌ای نقره‌ای می‌درخشید و بر سرش گیسوانی پرپشت و سیاه و افشان بود كه روی گوشش را پوشانده بود و سیمایی داشت كه هیچ چشمی برازنده‌تر و زیباتر و باطمأنینه تر و باحیاتر از آن ندیده است.»13
یعقوب بن منقوش از اصحاب امام حسن عسكری(سلام الله علیه) ایشان را اینگونه توصیف می‌كند: «پیشانی نورانی و روئی سپید و چشمانی درخشان ... بر گونه راستش خالی بود...»14
وقتی از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) درباره صفات امام مهدی(عجل الله فرجه) سوال شد ایشان فرمودند: «جوانی میان قامت و نیكو روی كه موهایش را بر شانه‌هایش می‌ریزد و نور رخسارش بر سیاهی موی صورت و سرش غلبه دارد.»15
همچنین امام صادق(سلام الله علیه) می‌فرماید: «صورتی زیبا، گندمگون و چهره‌ای گلگون دارد، ابروهائی كشیده، صورتی نیكو، دیدگانی مشكی بینی باریك و نیكو خمیده، و پیشانی باز و درخشان دارد.»16

6. خال و نشانه‌ها:

امیرالمؤمنین(سلام الله علیه) : «... در پشت او دو علامت است كه یكی به رنگ پوست و دیگری شبیه مهر نبوّت است.»17
و در حدیثی دیگر امام صادق(سلام الله علیه) می‌فرماید: «... خالی بر گونه راست چون دانه مشك كه بر قطعه عنبر سائیده.»18 همچنین از دیگر نشانه‌های ایشان این است كه: «بر دو كف دست‌اش نوشته شده است: با او بیعت كنید، زیرا، بیعت، فقط برای خداوند است.»19
همچنین بر بازوی راست ایشان این دو آیه: «جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا»20 و «و تمت كلمه ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماته و هو السمیع العلیم»21 نوشته شده است.22
خلاصه اینكه هم ائمه(سلام الله علیه) و هم كسانی كه سعادت تشرف یافته‌اند، قبل از هر وصفی، ذكر زیبایی ایشان را كرده‌اند. چنانكه می‌گوید: «چهره‌ای زیباتر از روی ایشان ندیدم و نه هیبتی بالاتر از هیبت ایشان و نه منزلتی برتر از ایشان، حتی به خاطر هیبت شان از دیدن‌اش سیر نمی‌شدیم.»23 همچنین اینطور ستوده‌اند كه «چهره‌اش میان گشاده رویان عالم مانند ماه نورانی در بین ستارگان درخشان است.» 24 و فرد دیگری كه سعادت تشرف یافته چنین می‌گوید: «سیمایی داشت كه هیچ چشمی برازنده‌تر و زیباتر و با طمأنینه‌تر و باحیاتر از آن ندیده است.»25
و نكته آخر اینكه حضرت، نه تنها زیباروی این دنیاست بلكه به فرموده رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله): «مهدی طاووس اهل بهشت است كه هاله‌ای از نور او را احاطه كرده است.»26

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. شیخ صدوق؛ معانی الاخبار؛ صفحه 79.
2. جمال یار، جعفری، جواد، فصلنامه انتظار، ش5.
3. شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، مترجم: پهلوان، منصور، ج1، ص 535.
4. موسوی اصفهانی، سیدمحمدتقی، مكیال المكارم فی فوائد الدعاء للقائم، ص96.
5. شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ترجمه: پهلوان، منصور، ج2، ص 558.
6. همان، ص 212.
7. همان، ص 69.
8. همان، ص 560.
9. شیخ طوسی، كتاب الغیبه، ص 155.
10. شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص 357.
11. شیخ طوسی، كتاب الغیبه، ص 165.
12. همان، ص 161.
13. شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ترجمه: پهلوان، منصور، ج2، ص 180.
14. همان، ص 116.
15. صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر(عجل الله فرجه)، ص 187.
16. كامل سلیمان، روزگار رهایی، ترجمه: علی اكبر مهدی‌پور، ج1، ص 127.
17. همان، ص 124.
18. همان، ص 128.
19. فصلنامه انتظار، ش 5، ص 186، به نقل از دلائل الامامه، ص 270.
20. سوره انعام، آیه 155.
21. سوره اسراء، آیه 181.
22.خراسانی، محمدجواد، مهدی منتظر(عجل الله فرجه)، ص 42.
23. همان، به نقل از صراط المستقیم، ج2، ص 261.
24. همان، به نقل از الملاحم و الفتن، ص 136.
25. شیخ صدوق، كمال الدین و تمام النعمه، ترجمه: پهلوان، منصور، ج2، ص 180.
26. كامل سلیمان، روزگار رهایی، ترجمه: مهدی‌پور، علی‌اكبر، ج2، ص 122.
طبقه بندی: اخبار در مورد امام زمان،
برچسب ها: سن، مبارك، قامت، رنگ، موی سر، صورت، خال، نشانه،
[ چهارشنبه 1 شهریور 1391 ] [ 11:32 ق.ظ ] [ داعی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ در مورد امام زمان(عجل الله فرجه) می باشد.
هدف ما زمینه سازی برای ظهور امام زمان است و در طول این هدف قصد شناساندن امام زمان را به صورت همگانی داریم.
یا علی
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب